Kurs dla 7-8 latków

„Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami.” Jan Amos Komeński

Kurs stanowi cykl kreatywnych warsztatów realizowanych od września do czerwca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 minut.  Dzieci pracują w małych grupach, w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku. Ze względu na ogrom wyzwań, jakie stawia przed uczniami szkoła, ale także rówieśnicy, program kursu obejmuje zarówno naukę radzenia sobie ze stresem jak i rozwój kompetencji społecznych. Nieocenione w tym okresie jest także poszerzanie technik uczenia się i motywowanie do pogłębiania wiedzy.

Kurs dla 7-8 latków ma przede wszystkim na celu:

 • stymulowanie twórczego myślenia oraz analitycznego spojrzenia na rzeczywistość,
 • wzbudzanie fascynacji nauką i zachęcanie do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania,
 • poszerzanie metod uczenia się, zapamiętywania, ćwiczenie uwagi i koncentracji, co sprzyja efektywnej nauce,
 • usprawnianie płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa i oswajanie z wystąpieniami na forum grupy,
 • rozwój asertywności, tj. kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, zgłaszania sprzeciwu, dzielenia się poglądami, ale także przyjmowania krytyki i przyznawania się do błędów,
 • łagodzenie napięcia i stresu szkolnego oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami,
 • kształtowanie umiejętności kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami,
 • podnoszenie samooceny, wzmacnianie pewności siebie i kształtowanie optymistycznego podejścia do życia,
 • wspieranie konstruktywnego działania w grupie, empatii i pomocy koleżeńskiej.

Program kreatywnego kursu obejmuje:

 • elementy treningu pamięci,
 • techniki relaksacyjne,
 • zagadki, łamigłówki, rebusy,
 • doświadczenia i eksperymenty,
 • zespołowe zabawy i gry dydaktyczne.

Podczas kursu korzystamy z elementów wielu uznanych metod i narzędzi edukacyjnych.

W związku z tym, iż jedynie regularne uczestnictwo w kursie umożliwia realizację założonych celów, przyjmujemy zapisy na cały cykl warsztatów, a nie pojedyncze zajęcia. Umowa przewiduje możliwość rezygnacji ze skutkiem do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Termin zajęć do wyboru: środa godz. 17.00 lub czwartek godz. 17.00
Czas trwania: 75 minut
Koszt zajęć: 35zł minus rabaty. Szczegóły w cenniku