Kurs dla 9-10 latków

“Umysły są jak spadochrony – działają tylko wtedy, gdy są otwarte.” Thomas Denar

Kreatywne warsztaty realizowane w cyklu od września do czerwca odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Uczestnicy zajęć pracują w zespołach w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku. Pojawiające się w życiu 9-10latków nowe obowiązki i wyzwania wymagają od nich szeregu umiejętności i kompetencji. Odpowiadając na potrzeby tego wieku program kursu nastawiony jest przede wszystkim na doskonalenie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci.

Kurs dla 9-10 latków ma na celu:

 • kształtowanie postawy otwartości na niestandardowe rozwiązania i stymulowanie nieszablonowego myślenia,
 • ukazanie nauki jako źródła fascynujących odkryć i zachęcanie do samokształcenia,
 • pomoc w uświadomieniu indywidualnego stylu nauki oraz zaprezentowanie szerokiego wachlarza metod uczenia się,
 • wzmacnianie asertywności, zwłaszcza ćwiczenie umiejętności otwartego wyrażania własnych potrzeb w relacjach z rówieśnikami,
 • podnoszenie poczucia wartości, wzmacnianie pewności siebie i kształtowanie pozytywnego myślenia, co sprzyja pokonywaniu nieśmiałości i dodaje odwagi do działania,
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
 • wspieranie niezależności w dokonywaniu sądów moralnych,
 • rozwijanie umiejętności analizowania przyswajanych treści i wyciągania wniosków (pamięć logiczna w miejsce mechanicznego zapamiętywania),
 • doskonalenie umiejętności systematyzacji pojęć i łączenia ich w związki przyczynowo-skutkowe,
 • kształtowanie wnikliwości w dokonywaniu spostrzeżeń wzrokowych i słuchowych,
 • wspierania rozwoju uwagi dowolnej i koncentracji na zadaniu oraz wytrwałości w finalizowaniu podjętych przedsięwzięć.

Program kreatywnego kursu obejmuje:

 • doświadczenia i eksperymenty,
 • zagadki, łamigłówki, rebusy,
 • elementy treningu pamięci,
 • elementy treningu asertywności,
 • techniki relaksacyjne, drama.
 • zespołowe zabawy i gry dydaktyczne.

Podczas kursu korzystamy z elementów wielu uznanych metod i narzędzi edukacyjnych.

W związku z tym, iż jedynie regularne uczestnictwo w kursie umożliwia realizację założonych celów, przyjmujemy zapisy na cały cykl warsztatów, a nie pojedyncze zajęcia. Umowa przewiduje możliwość rezygnacji ze skutkiem do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Termin zajęć: wtorek godz. 17.00-18.30
Czas trwania: 90 minut Koszt zajęć: 35zł minus rabaty. Szczegóły w cenniku