Kurs dla 11-12 latków

“Nie dlatego brakuje nam odwagi, iż rzeczy są za trudne; to rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi.” Seneka

Kurs realizowany jest od września do czerwca i stanowi cykl cotygodniowych warsztatów trwających 90 minut. Zajęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze, która sprzyja owocnej współpracy pomiędzy członkami grupy. Specyfika rozwoju 11-12 latków sprawia, że z jednej strony traktuje się ich jak dzieci z drugiej jak młodzież. Próby odnalezienia się przez nastolatki w tym pełnym sprzeczności okresie wymagają od nich intensywnej pracy nad sobą, a ze strony dorosłych szczególnego zrozumienia i akceptacji. Program kursu uwzględnia rozwój emocjonalny uczestników, jednocześnie nie pomijając wagi doskonalenia intelektualnego i społecznego.

Celem kursu jest przede wszystkim:

 • rozwój samodzielności poznawczej, kształtowanie twórczego, analitycznego i krytycznego myślenia,
 • kształtowanie postawy refleksyjności i wnikliwości w odniesieniu do przyswajanych treści,
 • wspieranie postawy badawczej i rozumowania hipotetyczno-dedukcyjnego poprzez inspirujące eksperymenty i doświadczenia,
 • wzmacnianie umiejętności pracy w grupie, zastępowanie pojawiającego się w tym wieku współzawodnictwa współpracą,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze zmiennymi stanami emocjonalnymi,
 • pomoc w zyskiwaniu kontroli nad własnym życiem uczuciowym, w budowaniu przyjaźni opartej na zaufaniu i wzajemnej pomocy,
 • wspieranie umiejętności budowania pozytywnych relacji rodzinnych, zmieniających się na skutek rosnącej potrzeby niezależności u nastolatków,
 • pomoc w wypracowywaniu własnych sposobów skutecznego radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, rozwijanie poczucia akceptacji zmieniającego się ciała, a także wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • ćwiczenie umiejętności gospodarowania swoim czasem, planowania działań i stawiania celów życiowych.

Program kreatywnego kursu obejmuje:

 • doświadczenia i eksperymenty,
 • mapy myśli, metaplany,
 • elementy treningu pamięci,
 • elementy treningu asertywności i autoprezentacji,
 • techniki relaksacyjne, drama.
 • zespołowe zabawy i gry dydaktyczne.

W roku szkolnym 2016/2017 nie planujemy otwarcia grupy w wieku 11-12 lat.