Kurs dla 3-4 latków

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.” D. Levis

Kurs stanowi cykl kreatywnych warsztatów realizowanych od września do czerwca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. W ciągu całorocznej przygody edukacyjnej dzieci spotykają się w stałych, kameralnych grupach, by w radosnej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę o otaczającym świecie. Warsztaty stanowią ciekawą ofertę zarówno dla przedszkolaków jak i dzieci nie uczęszczających do przedszkola, dla których udział w kursie jest źródłem cennych doświadczeń adaptacyjnych.

Kurs dla 3-4 latków ma na celu przede wszystkim:

 • stymulowanie kreatywnego myślenia i działania na bazie bogatej w tym wieku wyobraźni,
 • pobudzanie ciekawości świata, poszerzanie wiedzy oraz inspirowanie do zadawania pytań,
 • wspieranie rozwoju mowy oraz prawidłowej artykulacji,
 • ćwiczenie cierpliwości i systematyczności; niezwykle istotne w tym okresie jest rozwijanie wytrwałości i nawyku kończenia rozpoczętych działań,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzrokowo-ruchowo-słuchowej, co harmonizuje pracę mózgu i stanowi znakomite przygotowanie do dalszej edukacji,
 • doskonalenie sprawności ruchowej oraz zdolności manualnych,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w nowym otoczeniu, co ułatwia radzenie sobie z rozstaniem z rodzicem i zmniejsza lęk separacyjny,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; świadomość własnych i cudzych stanów emocjonalnych wspiera rozwój empatii,
 • wzmacnianie poczucia wartości; docenienie pracy dziecka potęguję jego satysfakcję, a zarazem wpływa na rozwój motywacji i odwagi do działania,
 • wprowadzanie reguł funkcjonowania w grupie oraz wdrażanie do pracy zespołowej,
 • utrwalanie właściwych zasad kultury osobistej i kształtowanie dobrych nawyków.

Program kreatywnego kursu obejmuje:

 • zabawy plastyczne, ruchowe, teatralne, muzyczne,
 • zabawy logopedyczne i psychopedagogiczne,
 • zagadki, łamigłówki, rebusy,
 • zespołowe gry dydaktyczne,
 • wielozmysłowe doświadczenia.

Podczas kursu korzystamy z elementów wielu uznanych metod i narzędzi edukacyjnych.

W związku z tym, iż jedynie regularne uczestnictwo w kursie umożliwia realizację założonych celów, przyjmujemy zapisy na cały cykl warsztatów, a nie pojedyncze zajęcia. Umowa przewiduje możliwość rezygnacji ze skutkiem do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

W roku szkolnym 2016/2017 utworzone zostaną dwie grupy 3-4 latków.
Terminy zajęć: poniedziałek godz. 16.00 lub środa godz. 17.00 
Czas trwania: 60 minut
Koszt zajęć: 35zł minus rabaty. Szczegóły w cenniku