Kurs dla 5-6 latków

„Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.” Albert Einstein

Kurs ma postać kreatywnych warsztatów realizowanych w cyklu od września do czerwca. Zajęcia odbywają się w stałych, kameralnych grupach, raz w tygodniu po 60 minut. Przyjazna atmosfera zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę o otaczającym świecie. Proponowane formy aktywności wpływają na wszechstronny rozwój, w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i umysłowym, a to stanowi podstawę sukcesów w nauce jak również w kontaktach z rówieśnikami.

Kurs dla 5-6 latków ma na celu przede wszystkim:

 • rozwój kreatywności i wyobraźni,
 • inspirowanie do poszerzania wiedzy o świecie poprzez prezentację fascynujących zjawisk ze świata roślin, zwierząt, cywilizacji…,
 • porządkowanie wiedzy, dokonywanie klasyfikacji oraz poznawanie strategii zapamiętywania,
 • wzmacnianie koncentracji uwagi, ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci fotograficznej,
 • usprawnianie zdolności manualnych oraz koordynacji oko-ręka, będące podstawą do nauki pisania,
 • mobilizowanie do wytrwałości w dążeniu do celu oraz wypracowanie nawyku dokańczania rozpoczętych działań,
 • pogłębianie świadomości własnych stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • stymulowanie do aktywności i umożliwienie doświadczania sukcesu, co wpływa korzystnie na budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości,
 • kształtowanie nawyków sprzyjających współpracy w grupie, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • doskonalenie koordynacji ruchowej i zachęcanie do aktywności fizycznej.

Program kreatywnego kursu obejmuje:

 • zabawy plastyczne, ruchowe, teatralne, muzyczne,
 • zabawy logopedyczne i psychopedagogiczne,
 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • zagadki, łamigłówki, rebusy,
 • zespołowe gry dydaktyczne,
 • wielozmysłowe doświadczenia.

Podczas kursu korzystamy z elementów wielu uznanych metod i narzędzi edukacyjnych.

W związku z tym, iż jedynie regularne uczestnictwo w kursie umożliwia realizację założonych celów, przyjmujemy zapisy na cały cykl warsztatów, a nie pojedyncze zajęcia. Umowa przewiduje możliwość rezygnacji ze skutkiem do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

W roku szkolnym 2016/2017 utworzone zostaną trzy grupy 5-6 latków.
Terminy zajęć do wyboru: poniedziałek godz. 17.20, czwartek godz. 17.00 lub piątek 17.00
Czas trwania: 60 minut
Koszt zajęć: 35zł minus rabaty. Szczegóły w cenniku