Edukacja Dorosłych

„Słowa mogą stawiać mury lub otwierać okna.” Marshall B. Rosenberg

Dr Marshall B. Rosenberg poszukując odpowiedzi na pytanie „co sprawia, że ludzie dopuszczają się przemocy lub pozostają współczującym i otwartym na drugiego człowieka?” odkrył, iż kluczową rolę pełni język oraz sposób w jaki posługujemy się słowami.

Najbliższe warsztaty: „Wstęp do Porozumienia” (cykl 4 spotkań)

O warsztatach na bieżąco informujemy tutaj: https://www.facebook.com/WarsztatyzPorozumienia

O warsztatach

Warsztaty „Wstęp Do Porozumienia” to spotkania mające na celu przybliżenie założeń idei NVC, w Polsce nazywanej Porozumieniem bez Przemocy. Nazywa się ją także komunikacją empatyczną lub językiem serca. Wspiera ona ludzi na całym świecie w budowaniu satysfakcjonujących relacji, opartych na szczerości i empatii.

W trakcie warsztatów masz szansę dowiedzieć się jak można:

  • zmienić sposób mówienia na taki, który służy Tobie, a innych zaprasza do dialogu i tworzy atmosferę wzajemnego szacunku,
  • być w kontakcie ze swoimi emocjami i odczytywać informacje, które one niosą,
  • zerwać ze sposobem myślenia, który prowadzi do gniewu i depresji,
  • nie brać odpowiedzialności za cudze uczucia i jednocześnie brać odpowiedzialność za swoje,
  • postrzegać rzeczywistość bez osądów i porównań.

Szczegóły

Warsztaty stanowią cykl 4, cotygodniowych spotkań, w zamkniętej, kameralnej grupie (6-8 osób). Spotkania odbywają się w środy, w godzinach 17:00-20:00 w siedzibie Areny Kreatywnej Edukacji w Lesznie, ul. 17 Stycznia 90 (I piętro)

 Zapisy

Zgłoszenie chęci udziału w wiadomości + wpłata

Płatność

Za udział w cyklu prosimy wpłać kwotę mieszczącą się w widełkach 390-600zł – biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe oraz chęć wspierania naszych działań na rzecz szerzenia idei empatycznej komunikacji.

Płatności w dowolnej wysokości dokonaj przed rozpoczęciem cyklu spotkań – będzie ona gwarancją rezerwacji miejsca. Następnie w trakcie trwania warsztatów lub po ich zakończeniu możesz wpłacić kwotę uzupełniającą.

Fundacja Instytut Rozwoju Liderów

  • BNP Paribas 95 1600 1462 1741 0932 1000 0004
  • w tytule wpisz „Wstęp Do Porozumienia”, imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefon

***
Jeśli wysokość zaproponowanej przez nas wpłaty jest dla Ciebie jedyną przeszkodą we wzięciu udziału w warsztatach, daj nam o tym znać – wspólnie poszukamy rozwiązania, który uwzględni obie strony.

Kontakt

Agnieszka Adamczak – tel./whatsApp +48 509 080 424

Organizatorzy

Fundacja Instytut Rozwoju Liderów
Fundacja Arena i Świat