Dlaczego warto

Kilka powodów, dla których warto zapisać dziecko na kurs w Arenie Kreatywnej Edukacji

Nauka przez zabawę

Najważniejszą formą aktywności dzieci w czasie naszych zajęć jest zabawa. Jest ona najlepszą drogą do wprowadzania nowych doświadczeń oraz budzenia fascynacji otaczającym światem. Poprzez atrakcyjne, nieszablonowe i zaskakujące zabawy stymulujemy wyobraźnię, poszerzamy wiedzę, uczymy współpracy oraz stwarzamy warunki do samodzielnego działania, odkrywania i przeżywania.

Autorski program

Zajęcia dla dzieci objęte są autorskim programem, który wpisuje się w założenia edukacji kreatywnej. Powstał z myślą o rozwijaniu kluczowych kompetencji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci na danym etapie rozwoju. Stąd też proponowany podział na grupy wiekowe umożliwiający dostosowanie metod i treści oraz koncentrację na wyzwaniach specyficznych dla dzieci w określonym wieku. Program opiera się na wybranych metodach pracy pedagogicznej, których skuteczność potwierdzają badania naukowe oraz nasze wieloletnie doświadczenia.

Systematyczne oddziaływanie

Warsztaty odbywają się cyklicznie, co tydzień przez cały rok szkolny. Dzięki temu możliwa jest realizacja bogatego programu nastawionego nie tylko na poszerzanie wiedzy i wzbudzanie ciekawości świata, ale także na kształtowanie umiejętności i kompetencji, które wymagają utrwalania i regularnych ćwiczeń. Poza tym dziecko uczestnicząc w kursie staje się członkiem nowej, stałej grupy zapewniającej mu możliwość społecznego rozwoju i budowania relacji. Osiągnięcie trwałych rezultatów nie jest możliwe poprzez sporadyczny udział w zajęciach.

Przyjazna atmosfera

Na zajęciach panuje atmosfera szacunku i akceptacji zapewniająca dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Tylko w takich warunkach możliwe jest wyzwolenie w dzieciach spontanicznej, twórczej aktywności. Zajęcia realizowane są w małych grupach, dzięki czemu możliwy jest także indywidualny kontakt z każdym dzieckiem. Dobra znajomość dzieci pozwala na bieżąco dostrzec ich postępy i docenić je. Pochwały wspierają pozytywną samoocenę, wiarę we własne możliwości, a także motywują do dalszych działań. Ideą kreatywnych zadań jest wielość możliwych rozwiązań, stąd też każde dziecko ma szansę odnieść sukces.

Współpraca z rodzicami

Jednym z naszych priorytetów jest stały kontakt kadry z rodzicami. Dzięki temu możliwa jest bieżąca wymiana informacji na temat dziecka i wspólne ustalanie kierunku działań. Kursy dla dzieci poprzedzone są spotkaniem z rodzicami i dzieckiem w trakcie, którego mamy okazję poznać się lepiej i wymienić oczekiwania. Nasza kadra systematycznie prowadzi obserwacje i gromadzi spostrzeżenia na temat funkcjonowania każdego uczestnika zajęć. Pozwala to sporządzić pisemną informację zwrotną na temat postępów dziecka, którą otrzymują rodzice na zakończenie kursu.

Kreatywna kadra

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem w edukacji pozaformalnej. W trosce o wysoką jakość oferowanych przez nas kursów, trenerzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i poszerzają kompetencje, tak by kreatywnie, z  pasją i zaangażowaniem rozbudzać w dzieciach ciekawość świata i stymulować do twórczej aktywności.