Zajęcia dodatkowe dla dzieci – Akademia Umiejętności Społecznych

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.” D. Levis

Kurs stanowi cykl 33 warsztaty realizowane od września do czerwca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem. W ciągu całorocznej przygody edukacyjnej dzieci spotykają się w stałych, kameralnych grupach, by w radosnej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę o otaczającym świecie.
 

Arena Kreatywnej Edukacji to placówka działająca w oparciu o autorski program objęty patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program kursów dla dzieci nastawiony jest przede wszystkim na stymulowanie kreatywności i rozwijanie umiejętności społecznych. Powstał on z myślą o rozwijaniu kluczowych kompetencji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci na danym etapie rozwoju. Stąd też proponowany podział na grupy wiekowe, umożliwiający dostosowanie metod i treści oraz koncentrację na wyzwaniach specyficznych dla dzieci w określonym wieku.

Harmonogram zajęć na rok szkolny 2020/2021
21 września 2020 rusza kolejna edycja kreatywnych zajęć dodatkowych w Arenie.
Warsztaty dla każdej grupy wiekowej odbywają się raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem:

Grupy 2/3 latków (roczniki 2017-2018) z Rodzicami:
poniedziałek godz. 17.15-18.00
środa godz. 16.00-16.45
środa godz. 17.00-17.45
czwartek godz. 9.00-9.45
czwartek godz. 10.00-10.45
czwartek godz. 11.00-11.45

Grupa 3-4 latków (roczniki 2016-2017):
poniedziałek godz. 16.00-17.00

Grupa 4-5 latków (roczniki 2015-2016):
wtorek godz. 16.00-17.00

Grupa 6-7 latków (roczniki 2013-2014):
wtorek godz. 17.15-18.15

Grupa 7-9 latków (roczniki 2011-2013):
poniedziałek godz. 17.15-18.15

Akademia Umiejętności Społecznych* 
dla 10-12 latków (roczniki 2008-2010):

czwartek godz. 17.00-18.30 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty lub kontakt tel. 661 275 065.

*Zajęcia dodatkowe w ramach Akademii Umiejętności Społecznych to warsztaty dedykowane dzieciom w wieku 10-12 lat. Cykl zajęć jest opracowany w taki sposób, by wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny jak i społeczny dorastających dzieci. Innymi słowy to inwestycja w osobisty potencjał młodego człowieka.

Autorski program Akademii został stworzony przez zespół pedagogów, specjalistów w dziedzinie edukacji oraz rozwoju personalnego, w tym także przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego.

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję spotykać się w stałej, kameralnej grupie, w której to przez wyzwania zespołowe, dyskusje, ćwiczenia, eksperymentowanie i doświadczanie oraz elementy twórcze jak i wykładowe, będą uczyli się o sobie samych jak i funkcjonowaniu świata społecznego (dobrze się przy tym bawiąc). Metody oparte na dużym zaangażowaniu uczestników będą dopasowane do potrzeb oraz możliwości dzieci.

Akademia Umiejętności Społecznych powołujemy, by wspierać dzieci w ich funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, rodzinie, szkole, w „życiu”.

Zależy nam na tym, by:
– wzbogacać umiejętność komunikacji (wyrażanie siebie, asertywność, empatię, budowanie porozumienia, rozwiązywania konfliktów),
– rozwijać umiejętność radzenia sobie z emocjami; przyjrzeć się temu, co wywołuje dumę, radość i zadowolenie, ale także strach, wstyd, smutek, złość… bo emocje to wewnętrzny kompas,
– rozmawiać o przyjaźni, uczciwości, odpowiedzialności; o tym co to szczęście, miłość, szacunek; a także samodyscyplina i odwaga,
– dodawać wiary we własne możliwości, wzmacniać samoocenę oraz poczucie wartości uczestników (tak, by tworzyli pozytywny oraz siebie); będzie temu służyło między innymi odkrywanie indywidualnego potencjału i zasobów;
– rozwijać w dzieciach uważność, pozytywne myślenie oraz radość z małych rzeczy (praktykowanie wdzięczności),
– dyskutować o bieżących zjawiskach/problemach społecznych, wzmacniając myślenie przyczynowo-skutkowe jak i kreatywne podejście, a także odpowiadać na nurtujące pytania, poruszać intrygujące zagadnienia.