Grupy

Nasze zajęcia odbywają się w kameralnych grupach: 6 osobowych (0/2 i 2/3latki) oraz 12 osobowych (pozostałe grupy).

0-2 latki z Rodzicami NOWOŚĆ !!!

Dziecko posiada naturalny pęd do rozwoju, do poznawania nowych rzeczy i zdobywania nowych umiejętności. Grupa najmłodsza powstała z myślą o dzieciach dla których udział w kursie jest źródłem cennych doświadczeń adaptacyjnych. Od najmłodszych lat warto dać dziecku swobodę do eksplorowania świata wszystkimi zmysłami. Dotykanie różnych faktur, styczność ze zróżnicowanymi powierzchniami to więcej niż nam się wydaje. Nasze zajęcia to po pierwsze świetna możliwość spędzenia czasu z dzieckiem. Na zajęciach nic nas nie rozprasza, mamy wyłączone telefony. Skupiamy się w 100% na naszym dziecku. Po drugie jest to oderwanie się od codzienności (szczególnie dotyczy to rodzica, który spędza całe dnie z dzieckiem w domu). To sposób na wyjście do ludzi i odnalezienie grupy, która jest w podobnym momencie w życiu. Po trzecie wygoda. Zabawy ryżem, mąką czy jogurtem są super. Jednak fakt, że odbywają poza naszym salonie, a małe stópki nie roznoszą wszystkiego po całym domu jest ogromną wartością dodaną. Nasze sale wyposażone są w niezbędne materiały, gadżety, instrumenty. Dolną granicę wiekowa określa umiejętność samodzielnego siedzenia przez dziecko.

2-3 latki z Rodzicami

Zajęcia dla naszych młodszych uczestników odbywają się z udziałem rodziców. Realizowane zabawy i zadania wspierają dzieci w aspekcie intelektualnym i ruchowym, pobudzają wyobraźnię, uczą rozumienia emocji oraz zachęcają do współpracy z rówieśnikami. Dla rodziców natomiast stanowią doskonałą okazję do twórczego spędzania czasu z dzieckiem oraz wzmacniania wzajemnej więzi.
Podczas zajęć zachęcamy dzieci do wielu różnorodnych aktywności. W praktyce oznacza to wesołe zabawy z rówieśnikami jak i w duecie z rodzicem. Malujemy, budujemy, nawlekamy, zgadujemy, mieszamy, lepimy, skaczemy, tańczymy…. wyginamy ciało jak i umysł. Ważnym aspektem zajęć jest nauka norm i zasad funkcjonowania w grupie oraz współdziałania z innymi.

3-4 latki

Zajęcia w tej grupie stanowią ciekawą ofertę zarówno dla przedszkolaków jak i dzieci nie uczęszczających do przedszkola, dla których udział w kursie jest źródłem cennych doświadczeń adaptacyjnych. Celem spotkań jest między innymi stymulowanie kreatywnego myślenia i działania na bazie bogatej w tym wieku wyobraźni, pobudzanie ciekawości świata, poszerzanie wiedzy oraz inspirowanie do zadawania pytań. Ponad to realizowane zadania wspierają rozwój mowy oraz prawidłową artykulację, ćwiczą cierpliwość i systematyczność, doskonalą sprawności ruchową oraz zdolności manualne. Zajęcia mają również na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, a także utrwalanie właściwych zasad kultury osobistej i dobrych nawyków.

5-6 latki

Proponowane podczas zajęć aktywności wpływają na wszechstronny rozwój, w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i umysłowym, a to stanowi podstawę sukcesów w nauce jak również w kontaktach z rówieśnikami. Celem kursu jest inspirowanie do poszerzania wiedzy o świecie, porządkowanie wiedzy, dokonywanie klasyfikacji oraz poznawanie strategii zapamiętywania, wzmacnianie koncentracji uwagi, ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci fotograficznej. Warsztaty dla 5-6latków nastawione są także na usprawnianie zdolności manualnych, mobilizowanie do wytrwałości w dążeniu do celu oraz wypracowanie nawyku dokańczania rozpoczętych działań. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębiają świadomość własnych stanów emocjonalnych, doskonalą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także kształtują nawyki sprzyjające współpracy w grupie, rozwijają umiejętności komunikacyjne oraz poznają sposoby rozwiązywania konfliktów.

7-10 latki

Pojawiające się w życiu 7-10latków nowe obowiązki i wyzwania wymagają od nich szeregu umiejętności i kompetencji. Odpowiadając na potrzeby tego wieku program kursu nastawiony jest przede wszystkim na doskonalenie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci. Kurs ma na celu kształtowanie postawy otwartości na niestandardowe rozwiązania i stymulowanie nieszablonowego myślenia, ukazanie nauki jako źródła fascynujących odkryć i zachęcanie do samokształcenia, wzmacnianie asertywności, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, doskonalenie umiejętności systematyzacji pojęć i łączenia ich w związki przyczynowo-skutkowe, kształtowanie wnikliwości w dokonywaniu spostrzeżeń wzrokowych i słuchowych a także wspieranie rozwoju uwagi dowolnej i koncentracji na zadaniu oraz wytrwałości w finalizowaniu podjętych przedsięwzięć.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!