Grupy

Nasze zajęcia odbywają się w kameralnych grupach: 6 osobowych (2-3latki) oraz 12 osobowych.

2-3 latki z Rodzicami

Zajęcia dla naszych najmłodszych uczestników odbywają się z udziałem rodziców. Realizowane zabawy i zadania wspierają dzieci w aspekcie intelektualnym i ruchowym, pobudzają wyobraźnię, uczą rozumienia emocji oraz zachęcają do współpracy z rówieśnikami. Dla rodziców natomiast stanowią doskonałą okazję do twórczego spędzania czasu z dzieckiem oraz wzmacniania wzajemnej więzi.
Podczas zajęć zachęcamy dzieci do wielu różnorodnych aktywności. W praktyce oznacza to wesołe zabawy z rówieśnikami jak i w duecie z rodzicem. Malujemy, budujemy, nawlekamy, zgadujemy, mieszamy, lepimy, skaczemy, tańczymy…. wyginamy ciało jak i umysł. Ważnym aspektem zajęć jest nauka norm i zasad funkcjonowania w grupie oraz współdziałania z innymi.

4-5 latki

Zajęcia w tej grupie stanowią ciekawą ofertę zarówno dla przedszkolaków jak i dzieci nie uczęszczających do przedszkola, dla których udział w kursie jest źródłem cennych doświadczeń adaptacyjnych. Celem spotkań jest między innymi stymulowanie kreatywnego myślenia i działania na bazie bogatej w tym wieku wyobraźni, pobudzanie ciekawości świata, poszerzanie wiedzy oraz inspirowanie do zadawania pytań. Ponad to realizowane zadania wspierają rozwój mowy oraz prawidłową artykulację, ćwiczą cierpliwość i systematyczność, doskonalą sprawności ruchową oraz zdolności manualne. Zajęcia mają również na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, a także utrwalanie właściwych zasad kultury osobistej i dobrych nawyków.

6-7 latki

Proponowane podczas zajęć aktywności wpływają na wszechstronny rozwój, w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym i umysłowym, a to stanowi podstawę sukcesów w nauce jak również w kontaktach z rówieśnikami. Celem kursu jest inspirowanie do poszerzania wiedzy o świecie, porządkowanie wiedzy, dokonywanie klasyfikacji oraz poznawanie strategii zapamiętywania, wzmacnianie koncentracji uwagi, ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci fotograficznej. Warsztaty dla 6-7latków nastawione są także na usprawnianie zdolności manualnych, mobilizowanie do wytrwałości w dążeniu do celu oraz wypracowanie nawyku dokańczania rozpoczętych działań. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębiają świadomość własnych stanów emocjonalnych, doskonalą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także kształtują nawyki sprzyjające współpracy w grupie, rozwijają umiejętności komunikacyjne oraz poznają sposoby rozwiązywania konfliktów.

8-12 latki

Pojawiające się w życiu 8-12latków nowe obowiązki i wyzwania wymagają od nich szeregu umiejętności i kompetencji. Odpowiadając na potrzeby tego wieku program kursu nastawiony jest przede wszystkim na doskonalenie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci. Kurs ma na celu kształtowanie postawy otwartości na niestandardowe rozwiązania i stymulowanie nieszablonowego myślenia, ukazanie nauki jako źródła fascynujących odkryć i zachęcanie do samokształcenia, wzmacnianie asertywności, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, doskonalenie umiejętności systematyzacji pojęć i łączenia ich w związki przyczynowo-skutkowe, kształtowanie wnikliwości w dokonywaniu spostrzeżeń wzrokowych i słuchowych a także wspieranie rozwoju uwagi dowolnej i koncentracji na zadaniu oraz wytrwałości w finalizowaniu podjętych przedsięwzięć.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!